show blocks helper

Filter by price

by Colour

 • Chestnut (2)

 • Clay (3)

 • cream (1)

 • Gold (9)

 • Graphite (3)

 • Green Hunter (2)

 • Khaki (2)

 • Mint (2)

 • Pistachio (2)

 • Teal (2)

 • º Taupe (17)

 • º Terra (1)

 • º White (20)

 • º Natural (32)

 • º Beige (28)

 • º Yellow (11)

 • º Cognac (7)

 • º Rust (2)

 • º Green (45)

 • º Orange (5)

 • º Pink (14)

 • º Red (8)

 • º Blue (28)

 • ºTaupe (14)

 • º Brown (39)

 • ºLight grey (2)

 • º Grey (55)

 • º Dark grey (1)

 • º Anthracite (9)

 • º black (18)

 • Show more

by Material

 • Show more

Showing all 7 results

Show sidebar

Dining Table Doris | Round | Ø 160

1.689,00

Bar Table Sophie Yasmani | White | 180 x 100

1.695,00

Dining Table Sophie Yasmani | White | 240

1.999,00

Dining Table Stephanie | White | 200 x 120

1.999,00

Dining Table Stephanie | White | Round 150cm

1.999,00

Dining Table Sophie Yasmani | White | 300

2.199,00

Dining Table Chunky | 240

2.375,00