show blocks helper

Filter by price

by Colour

 • Charcoal (2)

 • deep blush (6)

 • HA Charcoal (2)

 • stripe anthracite (1)

 • º Circles Green (1)

 • º Circles Orange (1)

 • º Circles White (1)

 • º Circles Yellow (1)

 • º Citrus Weave (1)

 • º Orange Weave (1)

 • º Taupe (2)

 • ºcapri (1)

 • ºglacier (1)

 • ºgrass green (1)

 • ºhawaii brown (1)

 • ºlime (1)

 • ºlisboa (1)

 • ºSandy Taupe (1)

 • ºsteel blue (1)

 • ºstripe red (1)

 • ºstripe yellow (1)

 • º White (16)

 • º Silver (5)

 • º Transparent (3)

 • º Beige (5)

 • º Yellow (15)

 • º Green (27)

 • º Orange (19)

 • º Pink (6)

 • º Red (26)

 • º Purple (6)

 • º Blue (34)

 • º Petrol (10)

 • ºTaupe (29)

 • º Brown (9)

 • ºLight grey (21)

 • º Grey (24)

 • º Dark grey (2)

 • º Anthracite (19)

 • º black (21)

 • Show more

by Material

 • Show more

by Room

Showing all 9 results

Show sidebar

Wall Lamp Ilena

39,00
º White
º black

Shelf Wall Lamp Maeko | 12 x 35

45,00
º White
º black

Wall Lamp Odalis

49,00
View wish list

Wall Lamp Plass | S

55,00

Wall Lamp Mina

59,00

Wall Lamp Plass | M

59,00
º White
º black

Wall Lamp Odine

75,00
º White
ºTaupe
ºLight grey
º Grey
º Anthracite

Add The Wally

89,95
BR Grey-Green
º White
º black

Wall Lamp Belfast

295,00