show blocks helper

Filter by price

by Colour

 • cream (3)

 • deep blush (1)

 • º Burgundy (3)

 • º Moka (3)

 • ºsand (3)

 • º White (11)

 • º Natural (4)

 • º Beige (2)

 • º Yellow (4)

 • º Rust (2)

 • º Green (7)

 • º Orange (1)

 • º Pink (1)

 • º Red (4)

 • º Blue (6)

 • º Petrol (1)

 • ºTaupe (11)

 • ºLight grey (5)

 • º Grey (7)

 • º Anthracite (7)

 • º black (4)

 • Show more

by Material

 • Show more

by Room

Showing all 20 results

Show sidebar

Base Parasol Cross | White | 10 +100 kg

0,00-570,00

Base Parasol Cross | Black | 10 + 100 kg

0,00-570,00

Base Parasol Eolo | 25 kg | White

89,00

Base Parasol Eolo | 25kg | Taupe

89,00

Base Parasol Eolo | 25kg | Anthracite

89,00

Base Parasol Fit | 12kg | Grey | For Parasol Toscana

95,00

Base Parasol Fit | 12kg | Rust | For Parasol Manilla

95,00
-20%

Beach Tent Miasun | Pattern Lisboa

119,00 95,20

Base Parasol Bond w/wheels | White | 35 Kg

98,00

Parasol Manilla | diam 200

109,00

Base Parasol Flat | 18kg | Grey | For Parasol Toscana

119,00

Base Parasol Flat | 18kg | Rust | For Parasol Manilla

119,00

Parasol Toscana | diam 200

159,00

Base Parasol Mould with wheels | 38 kg

199,00
cream
º Burgundy
º Moka
ºsand
º White
ºTaupe
º Anthracite
º black

Parasol Eolo 250 | White Pole

349,00
cream
º Burgundy
º Moka
ºsand
º White
ºTaupe
º Anthracite
º black

Parasol Eolo 250 | Anthracite Pole

349,00
cream
º Burgundy
º Moka
ºsand
º White
ºTaupe
º Anthracite
º black

Parasol Eolo 250 | Taupe Pole

349,00

Parasol Eolo Pureti | White

349,00
ºTaupe
ºLight grey
º Anthracite

Stripesol | New Base

449,00
deep blush
FB Dark blue
º Yellow
º Red
ºTaupe
ºLight grey
º Anthracite

Stripesol | 350

479,00