show blocks helper

Filter by price

by Colour

 • º White (9)

 • º Natural (3)

 • º Beige (1)

 • º Yellow (1)

 • º Green (1)

 • º Brass (3)

 • º Red (7)

 • º Blue (1)

 • ºTaupe (8)

 • º Brown (3)

 • ºLight grey (1)

 • º Grey (4)

 • º Dark grey (2)

 • º Anthracite (2)

 • º black (15)

 • Show more

by Material

 • Show more

by Room

Showing all 27 results

Show sidebar
VS Grey wash
º White
º Green
º Grey
º black

Bar Stool | H73

39,00
º White
ºTaupe

Counter Stool Atlantic

62,00
º White
º Red
º Grey
º black

Bar Stool Orlando

65,00
º White
ºTaupe

Bar Stool Atlantic

65,00

Barchair Bistro

69,00
º White
º Red
º black

Bar Stool Amari

75,00
º Yellow
ºLight grey
º Dark grey

Bar Stool Nilson

75,00
º White
º Beige
º black

Bar Stool Lodi

79,00
º White
º Red
º Grey
º black

Bar Stool Stag

79,00

Bar Chair Vintage

85,00
HA Turquoise
º White
º Dark grey

Bar Stool Malibu | Adjustable 66-84cm

85,00

Bar Chair Wooden Seat

85,00

Bar Stool Nuvoli

89,00
º Brown
º black

Bar Chair Stainless Steel

99,00

Bar Stool Gold

139,00
ºTaupe
º Brown
º black

Bar Chair Grid

165,00

Bar Chair Vintage

175,00

Bar Chair Rift

175,00
ºTaupe
º Anthracite

Bar stool Tijmen

179,00

Bar Stool Wire

199,00
º Natural
º black

Bar Stool Hand Braided

199,00
º Brass
º black

Bar Chair Friend

209,00359,00

Bar Stool Wire | Brass

225,00
VS Aqua
VS Black wash
VS Broken white
VS Burgundy
VS Caramel
VS Clear
VS Cord
VS Dark grey wash
VS Dusty green
VS Espresso
VS Grège
VS Grey wash
VS Nacré
VS Oyster
VS Pebble
VS Pure white
VS Quartz grey
VS Snow
VS Snow wash
VS Sparkle
VS Walnut
VS Wengé
VS White wash
º Red
ºTaupe
º black

Counter Stool Lily

539,00
VS Aqua
VS Black wash
VS Broken white
VS Burgundy
VS Caramel
VS Clear
VS Cord
VS Dark grey wash
VS Dusty green
VS Espresso
VS Grège
VS Grey wash
VS Nacré
VS Oyster
VS Pebble
VS Pure white
VS Quartz grey
VS Snow
VS Snow wash
VS Sparkle
VS Walnut
VS Wengé
VS White wash
º Red
ºTaupe
º black

Bar Stool Lily

539,00
VS Aqua
VS Black wash
VS Broken white
VS Burgundy
VS Caramel
VS Clear
VS Cord
VS Dark grey wash
VS Dusty green
VS Espresso
VS Grège
VS Grey wash
VS Nacré
VS Oyster
VS Pebble
VS Pure white
VS Quartz grey
VS Snow
VS Snow wash
VS Sparkle
VS Walnut
VS Wengé
VS White wash
º Red
ºTaupe
º black

Bar Stool Edward

549,00
VS Aqua
VS Black wash
VS Broken white
VS Burgundy
VS Caramel
VS Clear
VS Cord
VS Dark grey wash
VS Dusty green
VS Espresso
VS Grège
VS Grey wash
VS Nacré
VS Oyster
VS Pebble
VS Pure white
VS Quartz grey
VS Snow
VS Snow wash
VS Sparkle
VS Walnut
VS Wengé
VS White wash
º Red
ºTaupe
º black

Counter Stool Edward

549,00