show blocks helper

Filter by price

by Colour

 • º Terra (2)

 • º White (4)

 • º Silver (1)

 • º Natural (1)

 • º Beige (2)

 • º Yellow (2)

 • º Green (1)

 • º Brass (1)

 • º Copper (1)

 • º Brown (1)

 • º Grey (5)

 • º Dark grey (2)

 • º black (6)

 • Show more

by Material

 • Show more

by Room

Showing all 17 results

Show sidebar
New
FB Sand
VS Pebble
º Dark grey

Comfort Kit | Chair Wire

32,95
New
º Terra
º Green

Comfort Kit | Chair Wire | Velvet

32,95
New
FB Sand
VS Pebble
º Grey
º Dark grey

Comfort Kit | Chair Wire w/ Arms

39,95
New

Comfort Kit | Chair Wire w/ Arms | Velvet

39,95
º White
º Beige
º Yellow
º Grey

Dining Chair Point

65,00
º White
º Beige
º Yellow
º Grey

Dining Chair Kenny

75,00
º White
º black

Chair Lars | Wheels

79,00
New

Dining Chair Sabina | Wengé

85,00
New

Dining Chair Sabina | Natural

85,00
New
º White
º Brown
º Grey

Dining Chair Sali

85,00

Dining Chair Norfort | Copper Legs

119,00
º Grey
º black

Desk Chair Lambert

125,00

Chair Metal

135,00

Dining Chair Norfort

135,00

Chair Wire | With Arms

319,00
New

Chair Wire | With Arms | Silver

325,00

Chair Wire | With Arms | Brass

349,00