show blocks helper

Filter by price

by Colour

 • BR Grey-Blue (8)

 • BR Grey-Green (10)

 • Champagne (1)

 • Coffee (3)

 • Gold (1)

 • HA Charcoal (18)

 • HA Dusk (3)

 • HA Fawn (9)

 • HA Glacier (3)

 • HA Indigo (1)

 • HA Magenta (3)

 • Mocca (1)

 • º White (461)

 • º Silver (27)

 • º Natural (511)

 • º Transparent (19)

 • º Beige (67)

 • º Yellow (85)

 • º Cognac (6)

 • º Rust (18)

 • º Green (152)

 • º Multicolor (27)

 • º Brass (22)

 • º Orange (37)

 • º Copper (8)

 • º Pink (72)

 • º Red (118)

 • º Purple (14)

 • º Blue (155)

 • º Petrol (11)

 • ºTaupe (169)

 • º Brown (202)

 • º Brown-Grey (35)

 • ºLight grey (76)

 • º Grey (430)

 • º Dark grey (60)

 • º Anthracite (61)

 • º black (409)

 • Show more

by Material

 • Show more

by Room

Showing all 15 results

Show sidebar
New

Wall Panel Palm | 180 x 180

999,00

Wall Panel Diane | 60 x 120

319,00
New

Wall panel carved brown | 90 x 90

269,00
-20%

Wall Rack Mindfull | S

142,00 113,60

Wall Hanging Rug | 76 x 160

99,00

Wall Chart Jungle | 154 x 154

65,00

Picture Dou

41,00

Wall Hanging Rug | 40 x 70

29,95

Wall Chart | 100 x 70 x 2,5

24,95

Wall Hanging Rug | 48 x 80

23,95

Wall Chart | 85 x 59,5 x 2,5

19,95

Wall Chart | 65 x 45,5 x 2,5

17,95
-40%

Photo Frame Boite

21,50 12,90

Photoframe | X-Pose

6,5014,95

Photoframe | Shift

12,9524,95